Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens / achtergrond

Naam Servaas
Cornelis Verbrugge
Adres Tuinstraat 270
Woonplaats 1015 PK Amsterdam
Telefoon 020 – 7761571
Geboortedatum 3 september 1970
Geboorteplaats Zaandam
Nationaliteit Nederlands

Opleidingen

1982 – 1988: VWO, Blaise
Pascal College, Zaandam.
1988 – 1995: WO Economie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, diploma februari
1995.
1996 – 1997: Afstudeerrichting: Algemene Economie (Keuzevakken m.b.t. Overheidsfinanciën,
arbeidsmarkt).
Eerstegraads lerarenopleiding Economie, aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, diploma augustus 1997.

Werkervaring

sept.1996 – juni 1997 Economie 1
– les gegeven aan HAVO 3,4 en VWO 5 (HWC Amstelveen en PNC, A’dam)
juli 1997 – sept. 1997 Stadstoezicht Amsterdam, waarnemend chef inkoop
okt. 1997 – maart 1998
Maatwerk Amsterdam, Personeel- en Salarisadministratie

 

mei 1998 –
okt. 1998
NS Onderhoud en Services Randstad Noord, Assistent controller.
nov. 1998 – nov. 2000 STEW Advies en Training Kleinbedrijf, trainer en adviseur (tevens
begeleiding ondernemers naar de start, productontwikkeling, lid van
(transnationale) scholing- en arbeidsmarktwerkgroep van de Europese
Unie
Okt. 2000 – heden Oprichter/eigenaar Verbrugge Administratie (eenmanszaak). Financieel
advies, belastingzaken, administratieve opzet en begeleiding van zelfstandigen
en freelancers, samenstelling jaarrekeningen, loonadministratie,
advies bij opzet en schrijven ondernemingsplan, interim assistent controller
en assistent accountant

Vaardigheden

Kennisoverdracht op bedrijfs- en algemeen economisch gebied, marketing,
ICT en Internet, Typesnelheid 280 aanslagen per minuut, Windows, Excel,
Exact, Word, Davi e.a.
Sterk in Nederlands en Engelse spraak en schrift; schrijven/redigeren
van beleidsstukken/correspondentie en notulen.

Nevenactiviteiten

1998
– heden
: beheerder website airlinerlist.com
1997 : co-auteur boek ‘Tussen fundi en realo’ over de studentenpolitiek
op  de VU
1992 – 1998 : binnen een politieke partij deelnemer aan werkgroepen m.b.t. onderwijsbeleid,
uitkeringen,   binnenlands bestuur en internationale politiek
1992 – 1993 : lid Studierichtingscommissie Faculteit der Economische Wetenschappen
en Economie, Vrije   Universiteit
1991 – 1994 : lid Inkomenswerkgroep Landelijke Studenten Vakbond LSVb, lid presidium
LSVb (voorzitten   en organiseren van ledenvergaderingen)
1989 – 1991 : Voorzitter (eerst secretaris) bestuur Studenten Raad Vrije Universiteit.

Andere interesses:

– Lezen (kranten, opiniebladen, literatuur)
– Luchtvaart
– Zwemmen